Giới thiệu

Nghệ Sỹ Xăm Lạc Việt

Nghệ sỹ xăm: Đăng Too                              

 

Hình Ảnh

Hình xăm chân dung