Tin tức

Đức Chúa Jesus

Cuộc hành trình thương khó của Chúa Giêsu là những gì đang được lặp đi lặp lại mỗi ngày trong Mùa Chay qua những chặng đường Thánh giá mà những người Công giáo đang thực hiện. Mỗi Mùa Chay là một dịp để họ chia sẻ sự đau khổ của Chúa Giêsu, khi Ngài mặc lấy xác phàm, chịu đựng tất cả những nỗi đau đớn về thân xác của con người để đánh đổi lấy tội lỗi của nhân loại hầu có thể cứu chuộc cho loài người. Những người Công giáo được kêu gọi sống tiết độ, hy sinh và chia sẻ cho người khác chẳng qua là để nhớ lại chặng đường thương khó của Chúa Giêsu.

 


 

Hình xăm chúa Giêsu khổ nạn càng ý nghĩa hơn khi người được xăm chịu đựng nỗi đau từng mũi kim xăm trên cơ thể, như chính họ đang đồng cảm với nỗi đau của Ngài.

Hình Ảnh

Hình xăm chân dung